اخبار سایت مشاهده بیشتر خبرها
 • کتابی جدید از نشر درخشش
  کتابی جدید از نشر درخشش

  گسترش و پیچیدگی روز افزون واحدهای تجاری،کمبود منابع در دسترس،رقابت میان واحدهای تجاری و انواع خطرات درون سازمانی و برون سازمانی همگی مواردی هستند که بقای یک سازمان را با تهدید مواجه می سازد. این عوامل موجب می شود که افکار مدیریت به مسائل و موارد بی شماری معطوف گردد و عملا کنتر ...
  10 مهر 1401

 • کتابی جدید از نشر درخشش
  کتابی جدید از نشر درخشش

  در سال‌های اخیر با توجه به سوالات مفهومی در آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی نیاز داوطلبان به یک منبع جامع با متن ساده و روان احساس میشد. بنابراین نویسندگان با توجه به مرتبط بودن رشته تحصیلی خود در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، مطالعه کتاب‌های مربوطه در رشته مدی ...
  10 مهر 1401