درباره ما

سرزمین خراسان از دیرباز کانون علم و ادب ایران بوده است. ایده ی تاسیس کتاب فروشی درخشش در مشهد در سال ۱۳۶۰ پا گرفت و فکر ایجاد آن مدیون یک همکاری و همفکری سه جانبه بود. در سالهای نخستین همچون کودکی که تازه به راه افتاده باشد، قدمهای کوچک و آهسته ای برمی داشت و پس از چندین نوبت زمین خوردن و برخاستن سرانجام راه رفتن آموخت. اکنون سی و چند سال است که در خدمتگزاری به علم و دانش این سرزمین و دانشجویان عزیز و اساتید گرامی به جان می کوشد.
هدف ما رساندن کتاب به دست دانشجویان و اساتید و جویندگان علم در زمینه های حسابداری، مدیریت، کامپیوتر، اقتصاد، بازاریابی و اخيرا رشته های گردشگری، بورس، بانکداری و بیمه است. در طی این راه پر فراز و نشیب با همه سختی و کم و کاستی و اوج و فرودهایی که داشته ایم سعی ما این بوده است که در حد توان و طاقت بهترین سرویس ها را به دانشجویان عزیز و اساتید گرامی در رشته های فوق ارائه کنیم.
در زمینه نشر فروتنانه باید اعتراف کنیم کم کار بوده ایم. اما این کم کاری دلایلی دارد که مجال طرحش در این جا خیلی بجا نمی نماید. با این همه نشر درخشش تا کنون نزدیک ۶۰ عنوان کتاب منتشر نموده است که بسیاری از آنها به چاپ های دوم و سوم و حتی چهارم و پنجم رسیده اند. خوشوقتیم که در سال ۱۳۸۵ به عنوان کتاب فروش نمونه در سطح استان خراسان برگزیده شدیم. این انتشارات هم اکنون با داشتن به روزترین و تازه ترین کتاب ها در زمینه هایی که در بالا ذکر شد، نمایندگی پخش و توزیع معتبرترین ناشرانی همچون سازمان حسابرسی، ترمه، سازمان سمت، نگاه دانش، مهربان، کیان، مهکامه، آراد و... را نیز به عهده دارد.
در انتها از پیشنهادت و انتقادات عزیزان دانشجو و اساتید گرامی از صمیم قلب استقبال می کنیم.

 محمدرضا امینی مقدم

لطفاً منتظر بمانید...